17 – 20 October 2019                                Stelplaats Leuven

In English please!

CTRL + ALT + DELETE

Van de economische tot de sociale en ecologische crisis: de wereld van vandaag vraagt om een herstart. Een reboot van leven en samenleving, waarbij wij opnieuw controle claimen en een ambitieus alternatief formuleren. Control + Alt + Delete, voor het te laat is!

Waarom…

We bevinden ons vandaag op een kantelpunt in een wereld in crisis. Toenemende economische ongelijkheid, sociale uitsluiting, politieke polarisatie,… De klimaatopwarming die onomkeerbaar dreigt te worden, is wellicht de meest beangstigende crisis. Tijd om actie te ondernemen.

Hoe…

We zijn geen toeschouwers, maar actoren die een proactieve rol kunnen spelen. Hoe pakken we dat aan, en hoe motiveren we anderen om mee te doen? Hoe zorgen we voor een groter besef van noodzaak en een breder draagvlak bij overheid en burger?

Wat…

Het ultieme streefdoel is een duurzame wereld die rechtvaardig is voor alles en iedereen. Niet de mens en zijn welvaart, maar de aarde en natuur staan centraal. Hoe beelden we ons zo’n samenleving in? En wat hebben we daar precies voor nodig?

THE FUTURE IS NOW

FUTURE PROOF is het nazomerse festival van Broederlijk Delen en Oxfam-Wereldwinkels. Je ontdekt er duurzame oplossingen voor de economische, ecologische en sociale uitdagingen van nu. Een resem inspirerende denkers en doeners komen hun visie op de toekomst delen. Geen naïeve dromerijen, maar doordacht engagement en positieve alternatieven.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief