About

Future Proof

Future Proof is een jaarlijks event voor en door jongeren.

Eén doel.

We bouwen aan oplossingen voor de ecologische, economische en sociale uitdagingen waar onze wereld vandaag voor staat en we trekken er de muren van onze Utopia mee op. Voor onze bouwplannen gaan we te rade bij frisse, al dan niet welriekende, maar vooral jonge, inspirerende changemakers die in hun dagelijks leven hun eigen Utopia fabriceren.

Geen naïeve dromerijen, maar doordacht engagement en positieve alternatieven!

We werken rond vier thema’s:

Money Proof

What do we want? Een duurzaam economisch systeem! When do we want it? Now!

We verkennen de grenzen van de mondiale economie met economen en mensen die in het werkveld staan. Wat is een duurzame economie? Wat zijn good practices? En hoe kunnen we eraan bijdragen?

Planet Proof

Het klimaat en hoe het te redden voor het te laat is?Ecosystemen, circulaire economie, klimaatneutrale steden: wat betekenen die begrippen? Kunnen wij, naast ons afval sorteren, nog iets doen? Je hoeft geen visionair te zijn om het klimaat te redden.

Society Proof

Samenleven in een complexe maatschappij, ça marche?


Superdiverse mensen, veel religies, 3 gemeen-schappen en meer dan 100 dialecten in 1 land? Een superboeiende cocktail, toch? Bouw mee aan de maatschappij van morgen.

Power Proof

Macht en democratie, top-down of bottum-up?Moet het volk beslissen hoe politici regeren, of eerder een elite van specialisten? Kan internet onze vorm van democratie veranderen? Is traditionele partijpolitiek voorbijgestreefd?

Veel vrijwilligers!

Future Proof is een samenwerking tussen Broederlijk Delen en Oxfam Wereldwinkels.

Het programma wordt in elkaar gebokst door een bende jonge, creatieve vrijwilligers.

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.
Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor ons de oplossing.

Word vrijwilliger